در این قسمت می توانید با دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه تخصصی نوید آسنایی پیدا کنید

تجهیز آزمایشگاه به دستگاه اتوآنلایزر بیوشیمی Pictus 700

/
تجهیز آزمایشگاه تخصصی نوید به دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی pictus 700 

تجهیز آزمایشگاه به دستگاه HPLC

/
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) از جمله تکنیک های جداسازی (Separation) مرسوم در بسیاری از علوم است. روشهای کروماتوگرافی بر پایه دو مفهوم کلی دسته بندی می شوند: در روش اول، جداسازی بر اساس مفاهیم فیزیکی صورت گرفته و شامل دو گروه کروماتوگرافی ستونی (Column) و کروماتوگرافی سطحی است.