نوشته‌ها

اهداف آزمایشگاه نوید

/
اهداف آزمایشگاه نوید، که شالکه خدمت رسانی این مرکز را به مجاورین و زائرین بارگاه منوّر رضوی تشکیل می دهد