نوشته‌ها

آزمایش های قند

/
آزمایش های قند ، من جمله FBS, Blood Glucose 2h After Break, GTT, GCT, Hb A1c, Insulin, C peptide, Insulin Ab

آزمایش های چربی

/
لیست آزمایشات مربوط به چربی که عبارتند از:Cholestrole, Trigliceride, HDL, LDL, VLDL, Lp(a), Lp-PLA2

ساعت کاری آزمایشگاه نوید

/
زمان فعالیت آزمایشگاه تخصصی نوید هر روز از ۷ صبح الی ۹ شب به جز پنجشنبه از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب

مکان نمایی شهری آزمایشگاه

/
موقعیت آزمایشگاه تخصصی نوید در شهر مشهد مقدس جهت مراجعه راحت تر شما