نوشته‌ها

تجهیز آزمایشگاه به دستگاه اتوآنلایزر بیوشیمی Pictus 700

/
تجهیز آزمایشگاه تخصصی نوید به دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی pictus 700 

تجهیز آزمایشگاه به دستگاه HPLC

/
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) از جمله تکنیک های جداسازی (Separation) مرسوم در بسیاری از علوم است. روشهای کروماتوگرافی بر پایه دو مفهوم کلی دسته بندی می شوند: در روش اول، جداسازی بر اساس مفاهیم فیزیکی صورت گرفته و شامل دو گروه کروماتوگرافی ستونی (Column) و کروماتوگرافی سطحی است.

HCV GUIDELINE

/
در این شماره از نشریه نوید سلامت به بررسی موضوع بیماری هپاتیت س…

تهیه نمونه جهت آزمایش PSA

/
آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه جهت آزمایش PSA به مطالعه راهنما بپردازید

تهیه نمونه مدفوع

/
آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه مدفوع به مطالعه راهنما بپردازید

تهیه نمونه مایع منی

/
آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه مایع منی به مطالعه راهنما بپردازید

تهیه نمونه قند خون

/
آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه قند خون به مطالعه راهنما بپردازید

تهیه نمونه قند ۲ ساعته

/
آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه قند ۲ ساعته به مطالعه راهنما بپردازید

تهیه نمونه خلط

/
آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه خلط به مطالعه راهنما بپردازید